راحت الحلقوم گرانقیمت ترکیه

Lokum (3).jpg
راحت الحلقوم شهر بورسای ترکیه، بسیار مورد توجه عربها می باشد. این راحت الحلقوم که به قیمت طلا می باشد، از سوی عربها به مقادیر بسیار سفارش داده می شود.

برچسب ها: