میهمانی سحری امینه اردوغان برای دانشجویان در مجتمع ریاست جمهوری

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور ترکیه سحری خود را همراه با دانشجویانی که به دعوت وی در توییتر پاسخ دادند، در کاخ ریاست جمهوری صرف کرد.

میهمانی سحری امینه اردوغان برای دانشجویان در مجتمع ریاست جمهوری

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور ترکیه سحری خود را همراه با دانشجویانی که به دعوت وی در توییتر پاسخ دادند، در کاخ ریاست جمهوری صرف کرد.


برچسب ها: امینه اردوغان , میهمانی سحری , کاخ ریاست جمهوری