عملیات " رعد – 3 کوه آغری " آغاز شد

عملیات " رعد – 3 کوه آغری " آغاز شد

عملیات " رعد – 3 کوه آغری " با شرکت هزار و 107 پرسنل از سوی وزارت دفاع ملی در استانهای آغری، ایغدیر و قارص آغاز شد


برچسب ها: رعد – 3 کوه آغری , عملیات