مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، پرچم ترکیه را از زمین برداشت

مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، پرچم ترکیه را از زمین برداشت |

مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، پرچم ترکیه را از زمین برداشت

دیدار رئیس جمهور ترکیه با همتای ونزوئلایی اش


برچسب ها: اردوغان , مادورو , ونزوئلا , پرچم ترکیه