کاشت میلیونها نهال در روز ملی درختکاری برای ترکیه ای سبز

کاشت میلیونها نهال در روز ملی درختکاری برای ترکیه ای سبز

میلیونها نهال در روز 11 نوامبر، روز ملی درختکاری برای ترکیه ای سبز کاشته شد


برچسب ها: میلیونها نهال , نهال , ترکیه سبز