جشن نهصد و چهل و هشتمین سالگرد پیروزی مالازگیرت در آهلات

 جشن نهصد و چهل و هشتمین سالگرد پیروزی مالازگیرت در آهلات

هیجان جشن نهصد و چهل و هشتمین سالگرد پیروزی مالازگیرت در آهلات که به عنوان "درب ورودی ترکها به آناتولی" شناخته میشود، ادامه دارد. شهروندان در برنامه های این جشن شرکت کرده و علاقه بسیاری از خود نشان میدهند.


برچسب ها: درب ورودی ترکها به آناتولی , پیروزی مالازگیرت