دیدار رئیس جمهور ترکیه با دختر هنرمند معلول

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، با گولشاه یاغمور یازیجی که نقاشی پرتره وی را ترسیم کرده و همچنین نزدیکانش، در مجتمع ریاست جمهوری، دیدار کرد.

دیدار رئیس جمهور ترکیه با دختر هنرمند معلول

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، با گولشاه یاغمور یازیجی که نقاشی پرتره وی را ترسیم کرده و همچنین نزدیکانش، در مجتمع ریاست جمهوری، دیدار کرد.


برچسب ها: هنرمند معلول , پرتره رئیس جمهور ترکیه , رجب طیب اردوغان , مجتمع ریاست جمهوری