با احترام و سپاس از مصطفی کمال آتاترک یاد میکنیم

در روز 10 نوامبر، سالروز درگذشت مصطفی کمال آتاترک بنیانگذار جمهوری ترکیه، با سپاس از او یاد میکنیم.

با احترام و سپاس از مصطفی کمال آتاترک یاد میکنیم

در روز 10 نوامبر، سالروز درگذشت مصطفی کمال آتاترک بنیانگذار جمهوری ترکیه، با سپاس از او یاد میکنیم.


برچسب ها: 10 نوامبر , مصطفی کمال آتاترک , موسس ترکیه , بنیانگذار جمهوری ترکیه , سپاس