سوریان به مناسبت عید قربان به کشورشان بازمیگردند

سوریانی که قصد دارند عید قربان را درکشورشان سپری کنند، از گذرگاه مرزی اونجوپینار خارج شدند. این گروه پس از ثبت نام در سیستم ملاقات که به شکلی آنلاین از سوی فرمانداری شهر کیلیس تهیه شده است، تحت نظارت تیمهای اداره پلیس استان و فرماندهی ژاندارمری استان، از گذرگاه مرزی اوجوپینار وارد بخش گمرک میشوند.

سوریان به مناسبت عید قربان به کشورشان بازمیگردند

سوریانی که قصد دارند عید قربان را درکشورشان سپری کنند، از گذرگاه مرزی اونجوپینار خارج شدند. این گروه پس از ثبت نام در سیستم ملاقات که به شکلی آنلاین از سوی فرمانداری شهر کیلیس تهیه شده است، تحت نظارت تیمهای اداره پلیس استان و فرماندهی ژاندارمری استان، از گذرگاه مرزی اوجوپینار وارد بخش گمرک میشوند.


برچسب ها: سوریان , عید قربان