نتایج استفاده از حق وتو از سوی روسیه و امریکا در زندگی غیر نظامیان

غیر نظایمان فلسطینی تاوان تشکیل سپر دیپلماتیک ایالات متحده امریکا برای اسرائیل، با استفاده از حق وتو را و غیر نظامیان سوری نیز، تاوان حمایت روسیه از رژیم سوریه با استفاده از حق وتویش را پس میدهند.

نتایج استفاده از حق وتو از سوی روسیه و امریکا در زندگی غیر نظامیان

غیر نظایمان فلسطینی تاوان تشکیل سپر دیپلماتیک ایالات متحده امریکا برای اسرائیل، با استفاده از حق وتو را و غیر نظامیان سوری نیز، تاوان حمایت روسیه از رژیم سوریه با استفاده از حق وتویش را پس میدهند.


برچسب ها: فلسطینیان , غیر نظامیان سوری , حمایت روسیه از رژیم سوریه