مانور مشترک نیروهای مسلح ترکیه و عراق در دهمین روز

مانور نیروهای مسلح ترکیه که در 18 سپتامبر در نزدیکیهای گذرگاه هابور در شهرستان استان شیرناک آغاز شده است، با شرکت سربازان عراقی ادامه دارد مانور نیروهای مسلح ترکیه که در اراضی واقع در پارکینگ تریلر در 3 کیلومتری گذرگاه مرزی هابور در مرز عراق به پیش برده می شود، وارد 10 امین روز شد.

مانور مشترک نیروهای مسلح ترکیه و عراق در دهمین روز

مانور نیروهای مسلح ترکیه که در 18 سپتامبر در نزدیکیهای گذرگاه هابور در شهرستان استان شیرناک آغاز شده است، با شرکت سربازان عراقی ادامه دارد

مانور نیروهای مسلح ترکیه که در اراضی واقع در پارکینگ تریلر در 3 کیلومتری گذرگاه مرزی هابور در مرز عراق به پیش برده می شود، وارد 10 امین روز شد.


برچسب ها: مانور نظامی , سربازان عراقی , هابور , شیرناک ترکیه