غیرنظامیان سوری فراری از حملات رژیم اسد و حامیانشان

غیرنظامیان سوری فراری از حملات رژیم اسد و حامیانشان

در نتیجه حملات رژیم اسد و حامیانش، مردم سوری مجبوربه مهاجرت به سوی مناطق مرزی میگردند  و با شرایط بد جوی زمستان به مجادله میپردازند.


برچسب ها: غیرنظامیان سوری , مهاجرت