آخرین عکسها از وضعیت حلب

اتوبوسها در انتظار برای تخلیه مردم از شهر

حلب

آخرین عکسها از وضعیت حلب


برچسب ها: حلب , آتش بس , نیروهای رژیم