طغیان رودخانه آجی چای تبریز

طغیان رودخانه آجی چای تبریز

طغیان رودخانه آجی چای و وقوع سیلاب موجب خسارات سنگینی به مرکز فروش دام در تبریز شد.


برچسب ها: طغیان رودخانه آجی چای تبریز