ایاصوفیای شهر چوکورووا در انتظار بازگشایی

مسجد آلا که با تاریخی 800 ساله در شهرستان قدیرلی استان عثمانیه به عنوان مسجد و کلیسا مورد استفاده قرار گرفته است، از سال 1924 تاکنون به شکلی متروکه باقی مانده بود. پس از انجام فعالیتهای مرمت و بازسازی، این مسجد به عنوان عبادتگاه و موزه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ایاصوفیای شهر چوکورووا در انتظار بازگشایی

مسجد آلا که با تاریخی 800 ساله در شهرستان قدیرلی استان عثمانیه به عنوان مسجد و کلیسا مورد استفاده قرار گرفته است، از سال 1924 تاکنون به شکلی متروکه باقی مانده بود. پس از انجام فعالیتهای مرمت و بازسازی، این مسجد به عنوان عبادتگاه و موزه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


برچسب ها: ترکیه , ایاصوفیه , مساجد ترکیه , مسجد تاریخی , کلیسای تاریخی , چوکورووا , عثمانیه