اولین برف پاییزی در آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل

اولین برف پاییزی در آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل

به نقل از خبرگزاری های داخلی ایران اولین برف پاییزی مردم مناطق آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل در ایران را شگفت زده کرد. این برف پاییزی موجب خوشحالی کشاورزان منطقه که بهار و تابستان خشکی را پشت سر گذاشتند شد.


برچسب ها: اولین برف پاییزی در آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل