تاریخ لهستان توسط لگوها در "شهر تاریخها" جای گرفت

تاریخ لهستان، در نمایشگاه HistoryLand (شهر تاریخها) واقع در شهر کراکوو لهستان، توسط بیش از یک میلیون لگو ساخته شد. در میان ماکتها، کارخانه کشتی سازی Gdansk نیز به چشم میخورد

تاریخ لهستان توسط لگوها در "شهر تاریخها" جای گرفت

تاریخ لهستان، در نمایشگاه HistoryLand (شهر تاریخها) واقع در شهر کراکوو لهستان، توسط بیش از یک میلیون لگو ساخته شد. در میان ماکتها، کارخانه کشتی سازی Gdansk نیز به چشم میخورد


برچسب ها: لهستان , تاریخ لهستان , شهر تاریخها