پلهای استانبول برای جلب توجه به بیماری صرع، به رنگ بنفش نورافشانی شد

پلهای استانبول برای جلب توجه به بیماری صرع، به رنگ بنفش نورافشانی شد

پل شهدای 15 جولای که یکی از نشانه های مشهور استانبول میباشد، پل فاتح سلطان محمت و پل یاووز سلطان سلیم، برای اشاره به روز جهانی بیماری صرع، به رنگ بنفش مزین شد.


برچسب ها: بیماری صرع , پلهای استانبول , روز جهانی بیماری صرع