مسجدی که در ساختش از هیچ میخی استفاده نشده است

مسجد چوبی گوغجه‌لی شهر چهارشنبه سامسون ترکیه در سال 1206 میلادی در دوران سلجوقیان آناتولی (روم) ساخته شده و از آثار تاریخی مهم این شهر و ترکیه به حساب می آید. نام «چیوی‌سیز» جامع به معنای مسجدی که در ساخت آن از میخ استفاده نشده است، بین مردم شهرت دارد. این مسجد با معماری نابی که از این دوران به نمایش می گذارد، از دیرباز مورد توجه اهالی و گردشگران قرار داشته است.

مسجدی که در ساختش از هیچ میخی استفاده نشده است

مسجد چوبی گوغجه‌لی شهر چهارشنبه سامسون ترکیه در سال 1206 میلادی در دوران سلجوقیان آناتولی (روم) ساخته شده و از آثار تاریخی مهم این شهر و ترکیه به حساب می آید.

نام «چیوی‌سیز» جامع به معنای مسجدی که در ساخت آن از میخ استفاده نشده است، بین مردم شهرت دارد. این مسجد با معماری نابی که از این دوران به نمایش می گذارد، از دیرباز مورد توجه اهالی و گردشگران قرار داشته است.


برچسب ها: مسجد ترکیه , مسجد بدون میخ