مسابقه کاریکاتور ترامپ در ایران

مسابقه کاریکاتوری در ایران با عنوان «ترامپیسم» سازمان داده شده که از صدها شرکت‌کننده دعوت شده است تا کارتون‌هایی برای مسخره کردن رییس‌جمهوری آمریکا تهیه کنند.

مسابقه کاریکاتور ترامپ در ایران

مسابقه کاریکاتوری در ایران با عنوان «ترامپیسم» سازمان داده شده که از صدها شرکت‌کننده دعوت شده است تا کارتون‌هایی برای مسخره کردن رییس‌جمهوری آمریکا تهیه کنند.


برچسب ها: ایران , کاریکاتور , ترامپیسم , مسابقه کاریکاتور در ایران