گوبکلی تپه در لیست میراث جهانی یونسکو

وزارت أمور خارجه اعلام داشت که با جای گرفتن منطقه باستانی گوبکلی تپه شانلی اورفا در لیست میراث فرهنگی یونسکو، تعداد مناطق ثبت شده ترکیه در این لیست، به 18 افزایش یافت.

گوبکلی تپه در لیست میراث جهانی یونسکو

وزارت أمور خارجه اعلام داشت که با جای گرفتن منطقه باستانی گوبکلی تپه شانلی اورفا در لیست میراث فرهنگی یونسکو، تعداد مناطق ثبت شده ترکیه در این لیست، به 18 افزایش یافت.


برچسب ها: میراث جهانی یونسکو , گوبکلی تپه , لیست میراث جهانی یونسکو