گلهای یخ که مژده رسیدن بهار را میدهند، باز شدند

گلهای یخ که مژده رسیدن بهار را میدهند، باز شدند

در ارتفاعات رشته کوههای توروس، گلهای یخ بازشده و مژده رسیدن بهار را میدهند. این گلها که معمولا در ابتدای ماه مارس باز میشود، امسال زودتر از معمول باز شد.


برچسب ها: مژده رسیدن بهار , بهار , گل یخ