ادویه های منطقه جنوب شرق ترکیه داروی هزاران درد

ادویه جاتی که در شهرهای غازی آنتپ و اورفای ترکیه یکی از مراکز مهم گاسترونومی ترکیه، تولید میشوند، برای روزهای عید قربان بسیار مورد توجه میباشد.

ادویه های منطقه جنوب شرق ترکیه داروی هزاران درد

ادویه جاتی که در شهرهای غازی آنتپ و اورفای ترکیه یکی از مراکز مهم گاسترونومی ترکیه، تولید میشوند، برای روزهای عید قربان بسیار مورد توجه میباشد.


برچسب ها: عید قربان , ادویه جات