با فروش لیوان، از 17 کشور جهان دیدن کرد.

برک آرماغان دانشجوی 23 ساله رشته دبیری زبان ترکی، با فروش لیوانهایی که بر روی آنها نقاشی کرده است، تاکنون از 17 کشور جهان دیدن کرده است.

با فروش لیوان، از 17 کشور جهان دیدن کرد.

برک آرماغان دانشجوی 23 ساله رشته دبیری زبان ترکی، با فروش لیوانهایی که بر روی آنها نقاشی کرده است، تاکنون از 17 کشور جهان دیدن کرده است.


برچسب ها: گردشگری , کشورهای زیبا , کل جهان