آتشکده اسپاخو یکی از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی استان خراسان شمالی

آتشکده اسپاخو که در استان خراسان شمالی ایران واقع شده است، تنها بنای تاریخی است که از دوره ساسانیان بر جای مانده است. این آتشکده تاریخی که در روستای اسپاخو با اکثریت جمعیت ترک واقع شده است، تنها ساختمان متعلق به دوره ساسانیان (224-621 بعد از میلاد) محسوب میگردد.

آتشکده اسپاخو یکی از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی استان خراسان شمالی

آتشکده اسپاخو که در استان خراسان شمالی ایران واقع شده است، تنها بنای تاریخی است که از دوره ساسانیان بر جای مانده است. این آتشکده تاریخی که در روستای اسپاخو با اکثریت جمعیت ترک واقع شده است، تنها ساختمان متعلق به دوره ساسانیان (224-621 بعد از میلاد) محسوب میگردد.


برچسب ها: ایران , خراسان شمالی , اسپاخو , آتشکده