آلکاتراز، از زندان به موزه

Alkatraz (1).jpg
زندان آلکاتراز که به عنوان یکی از زندانهایی که فرار از آن غیر ممکن بود شناخته می شد، به عنوان موزه مورد استفاده قرار می گیرد

برچسب ها: