اگر رهبران دنیا پناهنده میشدند...

میز سوریه در انجمن روزنامه نگاران بین المللی کشورهای ترک زبان، اعلام داشت که عبدالله عمری نقاش سوری، نمایشگاهی با نام "اگر رهبران دنیا پناهنده میشدند..." تهیه کرده است. این نمایشگاه هم در سایتهای اجتماعی و هم در کل رسانه های جهان، انعکاس یافت. 

اگر رهبران دنیا پناهنده میشدند...

میز سوریه در انجمن روزنامه نگاران بین المللی کشورهای ترک زبان، اعلام داشت که عبدالله عمری نقاش سوری، نمایشگاهی با نام "اگر رهبران دنیا پناهنده میشدند..." تهیه کرده است. این نمایشگاه هم در سایتهای اجتماعی و هم در کل رسانه های جهان، انعکاس یافت. 


برچسب ها: نمایشگاه نقاشی , رهبران جهان