مراسم عید پاک در جهان

مراسم عید پاک در کل جهان به شکلهای مختلف جشن گرفته شد. همچنین صد و سی و نهمین مراسم سالانه تخم مرغ غلطانی کاخ سفید به مناسبت عید پاک با حضور هزاران میهمان در کاخ سفید برگزار شد. کودکان در این مراسم با فعالیت های مختلف از جمله کتاب خوانی، موسیقی و مسابقه غلطاندن تخم مرغ های رنگی سرگرم شدند.

مراسم عید پاک در جهان

مراسم عید پاک در کل جهان به شکلهای مختلف جشن گرفته شد. همچنین صد و سی و نهمین مراسم سالانه تخم مرغ غلطانی کاخ سفید به مناسبت عید پاک با حضور هزاران میهمان در کاخ سفید برگزار شد. کودکان در این مراسم با فعالیت های مختلف از جمله کتاب خوانی، موسیقی و مسابقه غلطاندن تخم مرغ های رنگی سرگرم شدند.


برچسب ها: کاخ سفید , مسیحیان , عید پاک