تظاهرات اعتراض آمیز علیه پوتین در روز تولدش

صدها تن در اعتراض به پوتین رئیس جمهور روسیه، در روز تولدش به تظاهرات پرداختند.

تظاهرات اعتراض آمیز علیه پوتین در روز تولدش

صدها تن در اعتراض به پوتین رئیس جمهور روسیه، در روز تولدش به تظاهرات پرداختند.


برچسب ها: روسیه , پوتین , رئیس جمهور روسیه