میتینگ دموکراسی در کلن آلمان

ترکهای مقیم کشورهای اروپایی، برای میتینگ دموکراسی علیه کودتا، در شهر کلن آلمان گردهم آمدند

میتینگ دموکراسی در کلن آلمان

ترکهای مقیم کشورهای اروپایی، برای میتینگ دموکراسی علیه کودتا، در شهر کلن آلمان گردهم آمدند


برچسب ها: میتینگ دموکراسی , علیه کودتا , کلن آلمان