عملیات آمریکا و متحدان وی در سوریه

در عملیات آمریکا و متحدان وی به سوریه، یک مرکز تحقیقاتی در دمشق که در خصوص تحقیق و توسعه سلا‌ح‌های شیمیایی و بیولوژیکی فعالیت می‌کرد و دو انبار سلاح‌های شیمیایی در حمص مورد هدف قرار گرفتند

عملیات آمریکا و متحدان وی در سوریه

در عملیات آمریکا و متحدان وی به سوریه، یک مرکز تحقیقاتی در دمشق که در خصوص تحقیق و توسعه سلا‌ح‌های شیمیایی و بیولوژیکی فعالیت می‌کرد و دو انبار سلاح‌های شیمیایی در حمص مورد هدف قرار گرفتند


برچسب ها: عملیات آمریکا و متحدان وی در سوریه , یک مرکز تحقیقاتی در دمشق , تحقیق و توسعه سلا‌ح‌های شیمیایی و بیولوژیکی