جشنواره سنتی "عبور از روی آتش" برای پاکسازی بدن و روح در ژاپن

جشنواره سنتی "عبور از روی آتش" برای پاکسازی بدن و روح در ژاپن

در جشنواره "ام تی تاکائو - هیواتاری" ژاپن که به عنوان جشنواره سنتی عبور از روی آتش شناخته میشود، شرکت کنندگان، برای پاکسازی بدن و روحشان، با پای برهنه بر روی آتش راه می روند


برچسب ها: چهارشنبه سوری , جشنواره آتش , آش بازی , پاکسازی روح , زردی من از تو سرخی تو از من