فرار مسلمانان آراکان ادامه دارد

مسلمانان آراکان که برای فرار از حوادث خشونت بار در کشورشان به بنگلادش پناه میبرند، در اردوگاههای موقتی زندگی میکنند

فرار مسلمانان آراکان ادامه دارد

مسلمانان آراکان که برای فرار از حوادث خشونت بار در کشورشان به بنگلادش پناه میبرند، در اردوگاههای موقتی زندگی میکنند


برچسب ها: بنگلادش , مسلمانان آراکان , فرار از آراکان