درب تاریخی برندنبرگ آلمان، با رنگهای پرچم ترکیه نورانی شد

درب تاریخی برندنبرگ آلمان که از مهمترین نشانه های شهر برلین، پایتخت آلمان محسوب میگردد، پس از حمله تروریستی شب سال نو در منطقه اورتاکوی استانبول به یک کلاب، به منظور همدردی و همراهی، به رنگ پرچم ترکیه نورافشانی شد.

درب تاریخی برندنبرگ آلمان، با رنگهای پرچم ترکیه نورانی شد

درب تاریخی برندنبرگ آلمان که از مهمترین نشانه های شهر برلین، پایتخت آلمان محسوب میگردد، پس از حمله تروریستی شب سال نو در منطقه اورتاکوی استانبول به یک کلاب، به منظور همدردی و همراهی، به رنگ پرچم ترکیه نورافشانی شد.


برچسب ها: درب تاریخی , پرچم ترکیه , آلمان , حمله تروریستی استانبول