15 جولای در امریکا با اعلامیه هایی بر روی کامیونها و با هواپیماهای حامل پلاکاردها معرفی شد

15 جولای در امریکا با اعلامیه هایی بر روی کامیونها و با هواپیماهای حامل پلاکاردها معرفی شد

 

در چهارمین سالگرد اقدام به کودتای نافرجام 15 جولای، این کودتای نافرجام سازمان تروریستی فتح الله گولن در ایالات متحده امریکا با کامیونهای تبلیغاتی و هواپیماهای حامل پلاکارد معرفی گردید.

در این برنامه که از سوی کمیته جهت دهی ترکیه امریکا انجام گردید، کامیونهای تبلیغاتی و هواپیما های حامل پلاکاردها در اطراف شهر حرکت کردند.

هواپیما های حامل پلاکاردهایی با نوشته "فتوی ترورویست را متوقف کنید" نیز در طول روز به پرواز در آمدند.


برچسب ها: 15 جولای , سازمان تروریستی فتو , پلاکاردها