اقامه نماز عید قربان بر روی ویرانه‌های مساجد غزه

صدها هزار فلسطینی در غزه نماز عید قربان را بر روی آوار مساجد و خانه‌هایی که توسط ارتش اسرائیل ویران شده‌اند، اقامه کردند

2153481
اقامه نماز عید قربان بر روی ویرانه‌های مساجد غزه

صدها هزار فلسطینی در غزه نماز عید قربان را بر روی آوار مساجد و خانه‌هایی که توسط ارتش اسرائیل ویران شده‌اند، اقامه کردند.

نظام النجار، یک شهروند فلسطینی (70 ساله) به خبرنگار آنادولو گفت: هر سال نماز عید قربان را در فضای باز اقامه و دام‌ها را نیز در فضای باز ذبح می‌کردیم اما امسال به دلیل جنگ نتوانستیم.

او با بیان اینکه امسال به دلیل ادامه جنگ، ممانعت از ورود دام‌های قربانی به نوار غزه و محاصره، تعداد بسیار کمی توانستند قربانی ذبح کنند، گفت: وضعیت غزه بسیار بد است و مردم در چادر‌ها زندگی می‌کنند زیرا اسرائیل خانه‌ها را ویران کرد.

ظریفه عشور، یک زن فلسطینی نیز گفت که خانه‌اش توسط اسرائیل ویران شده و نماز عید قربان را در مقابل خانه خود خوانده‌اند.

او افزود: غزه به دلیل کشتار و ویرانی، عید ندارد، اما به دنیا می‌گوییم با وجود درد و زخم پیروز خواهیم شد.خبرهای مرتبط