گرمای بی‌سابقه در شهر گوزل یورت قبرس شمالی

دمای هوا در گوزل یورت به 45.5 درجه سانتی‌گراد رسید

2150058
گرمای بی‌سابقه در شهر گوزل یورت قبرس شمالی

با افزایش دمای هوا در شهر گوزل‌یورت جمهوری ترک قبرس شمالی  به 45.5 درجه سانتی‌گراد، ششم ژوئن به‌عنوان گرم‌ترین روز این شهر در ماه ژوئن از سال 1975 بدین‌طرف ثبت گردید.

بر اساس گزارش خبرگزاری ترک قبرس، دماسنج‌های شهر گوزل‌یورت در جمهوری ترک قبرس شمالی دیروز 45.5 درجه سانتی‌گراد را نشان دادند.

اداره هواشناسی جمهوری ترک قبرس شمالی اعلام کرد: رکورد گرما در طول 49 سال اخیر (1975 ـ 2024)، در ماه ژوئن در منطقه گوزل‌یورت شکسته شد.خبرهای مرتبط