کاهش 95 درصدی تولید و مصرف تریاک در افغانستان

دفتر سازمان ملل در امور جرم و مواد مخدر اعلام کرد که ممنوعیت کشت مواد مخدر توسط طالبان، کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان 95 درصد کاهش یافته است

2060527
کاهش 95 درصدی تولید و مصرف تریاک در افغانستان

دفتر سازمان ملل در امور جرم و مواد مخدر (UNODC) اعلام کرد: پس از روی کار آمدن طالبان و ممنوعیت کشت خشخاش، تولید تریاک و مصرف آن در افغانستان، کشت خشخاش و تولید تریاک در این کشور نسبت به سال گذشته 95 درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، سطح زیر کشت خشخاش در سال 2022 میلادی 200 هزار هکتار بود اما این میزان در سال 2023 به 10 هزار و 800 هکتار کاهش یافت و به موازات آن تولید تریاک از 6 هزار و 200 تن به 333 تن کاهش یافت.

طبق گزارش مذکور، تولید گندم در این کشور افزایش یافته است.خبرهای مرتبط