اندونزی: برای نجات مردم فلسطین و افغانستان نیاز به مسئولیت جمعی است.

وزیر امور خارجه اندونزی تاکید کرد که برای نجات مردم فلسطین و افغانستان نیاز به مسئولیت جمعی است.

2041428
اندونزی: برای نجات مردم فلسطین و افغانستان نیاز به مسئولیت جمعی است.

 

رتنو مرسودی، وزیر امور خارجه اندونزی طی سخنرانی خود در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: برای نجات مردم فلسطین و افغانستان به مسئولیت جمعی نیاز داریم.

وی با تاکید بر حمایت از مردم فلسطین و افغانستان، گفت: تمام تلاش خود برای فلسطین و افغانستان انجام خواهیم داد.

مرسودی با اشاره به رنجی که فلسطینیان سالهاست متحمل شده‌اند، اذعان داشت: اندونزی به حمایت از فلسطین ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: تمام تلاش خود برای کمک به مردم افغانستان و تضمین رعایت حقوق زنان و دختران، از جمله حق تحصیل آنها را انجام خواهیم داد.

مرسودی تاکید کرد: احترام به حقوق بین‌المللی به ویژه اصول اساسی حاکمیت و تمامیت ارضی باید رعایت شود.خبرهای مرتبط