دستگیری 37 مهاجرغیرقانونی افغان در چناق‌قلعه

نیروهای ژانرمری ترکیه 37 مهاجرغیرقانونی تبعه افغانستان را در منطقه آیواجیک استان چناق‌قلعه دستگیر کردند.

2038696
دستگیری 37 مهاجرغیرقانونی افغان در چناق‌قلعه

تیم‌های فرماندهی ژاندارمری ترکیه طی عملیاتی در منطقه آیواجیک استان چناق‌قلعه 37 مهاجرغیرقانونی از اتباع افغانستان را شناسایی و دستگیر کرد.

در این عملیات 37 مهاجرغیرقانونی شامل 11 زن، 10 مرد و 16 کودک دستگیر و یک نفر نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شد.

همچنین 3 قایق متعلق به افراد قاچاق انسان به پارکینگ منتقل و مهاجران غیرقانونی به اداره مهاجرت شهرستان آیواجیک تحویل داده شدند.خبرهای مرتبط