تصمیم اتحادیه اروپا برای افزایش همکاری با غرب بالکان

نزدیک‌تر کردن بالکان غربی به بازار واحد اتحادیه اروپا، تعمیق یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای، تسریع اصلاحات اساسی و افزایش بودجه پیش از الحاق، حوزه‌های اصلی برنامه رشد اتحادیه اروپا هستند

1993635
تصمیم اتحادیه اروپا برای افزایش همکاری با غرب بالکان

اتحادیه اروپا قصد دارد بالکان غربی را به بازار اتحادیه نزدیکتر، یکپارچگی اقتصادی را عمیق‌تر و بودجه ارائه شده به این منطقه را افزایش دهد.

اوروسلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در مجمع جهانی امنیت براتیسلاوا (GLOBSEC) که در اسلواکی برگزار شد، سخنرانی کرد.

فون در لاین با بیان اینکه برنامه رشد جدیدی را برای بالکان غربی آماده کرده‌اند، اظهار داشت که می‌خواهند پیشرفت این منطقه را تسریع کرده و برخی از مزایای عضویت در اتحادیه اروپا را از قبل برای این منطقه به ارمغان بیاورند.

فون در لاین گفت: طرح رشدی که امروز پیشنهاد می‌کنیم بر چهار ستون اصلی بنا شده است: نزدیک‌تر کردن بالکان غربی به بازار واحد اتحادیه اروپا، تعمیق یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای، تسریع اصلاحات اساسی و افزایش بودجه پیش از الحاق.

وی افزود: هدف مشترک ما تسریع پروسه پیوستن بالکان غربی به اتحادیه اروپا است. برای این منظور، ما اتحادیه خود را به بالکان غربی نزدیکتر می کنیم.

فون در لاین با یادآوری اینکه اصلاحات خاصی که بخشی از روند الحاق به اتحادیه اروپا هستند، برای اعتماد سرمایه گذاران از اهمیت کلیدی برخوردار است، بر اهمیت سیستم قضایی مستقل و کارآمد، سیستم تدارکات عمومی صحیح و مبارزه با فساد تاکید کرد.

فون در لاین با تاکید بر اینکه آماده حمایت از بالکان غربی با افزایش بودجه پیش از الحاق هستند، خاطرنشان کرد: منابع تخصیص یافته به کشورهای منطقه باید افزایش داده شوند.خبرهای مرتبط