ادامه بازگشت امن مهاجران سوری به کشورشان

تعداد افراد بازگشته از ترکیه به مناطق امن در سوریه به 554 هزار و 609 نفر رسید.

1991608
ادامه بازگشت امن مهاجران سوری به کشورشان

تعداد افراد بازگشته از ترکیه به مناطق امن در سوریه که با عملیات سپر فرات، شاخه زیتون و چشمه صلح توسط نیروهای مسلح ترکیه از لوث تروریسم پاکسازی شد به 554 هزار و 609 نفر رسید.

سوری‌ها که مجبورشدند سال‌ها در ترکیه زندگی کنند، پس از انجام مراحل اداری در دفتر بازگشت داوطلبانه اداره مهاجرت، از غازی‌انتپ، شانلی‌اورفا، کیلیس و هاتای به کشورشان بازمی‌گردند.

بر اساس فعالیت‌هایی که با اصل "بازگشت ایمن، داوطلبانه و با عزت " در دفاتر مستقر در 12 استان محل اقامت مهاجرین سوری، انجام شده است، تعداد سوری‌هایی که به کشورهای خود بازگشته‌اند به 554 هزار و 609 نفر رسیده است.

منطقه تل ابیض که با عملیات چشمه صلح از لوث سازمان‌های تروریستی پاکسازی شده، یکی از امن ترین مناطق به شمار می‌رود. 

بر اساس اطلاعات دریافتی از مقامات محلی، تعداد افراد بازگشته به این منطقه که حدود 4 سال است زندگی در آن به روال عادی بازگشته، از 30 هزار نفر فراتر رفته است. 

 خبرهای مرتبط