یورش یهودیان به مسجدالاقصی

یهودیان متعصب تحت حمایت شدید پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی یورش بردند

1983560
یورش یهودیان به مسجدالاقصی

یهودیان متعصب با همراهی یهودا گلیک، خاخام افراطی سابق حزب لیکود و تحت حمایت شدید پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی یورش بردند.

بر اساس اخبار منتشر شده در آژانس رسمی فلسطین، وفا، یهودیان متعصب از طریق باب مغاربه و تحت حمایت تعداد زیادی از نیروهای پلیس اسرائیل وارد حرم شریف شدند.

خاخام افراطی گلیک که در جریان این یورش ریاست گروه متعصب یهودی را بر عهده داشت، سخنرانی تحریک آمیزی درباره مسجد الاقصی ایراد کرد.خبرهای مرتبط