فاجعه غرق شدن قایق حامل مهاجرین در سواحل تونس

در این فاجعه پنج مهاجر جان باختند

1963913
فاجعه غرق شدن قایق حامل مهاجرین در سواحل تونس

در نتیجه غرق شدن قایق حامل مهاجرین غیرقانونی در سواحل تونس پنج نفر جان باخته و بیست و هشت نفر مفقود شدند.

بر مبنای گزارشات دریافتی، قایق حامل مهاجرین نامنظم در سواحل تونس برای عزیمت به ایتالیا غرق شد.

در فاجعه غرق شدن این قایق پنج مهاجر آفریقایی جان باخته و بیست و هشت مهاجر نیز مفقود گردیدند.

هنوز به‌درستی معلوم نیست که قایق حامل چند پناهنده بوده است.

یکی از مقامات مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس اعلام کرد: نیروهای گارد ساحلی در سواحل اسفاکس تونس پنج مهاجر را نجات داده و وضعیت روحی و روانی پناهندگان وخیم است.خبرهای مرتبط