پوتین: روسیه با جنگ تحریم‌ها مواجه است

سخنرانی پوتین در جمع صاحبان کار و صنعت‌گران روسیه

1960940
پوتین: روسیه با جنگ تحریم‌ها مواجه است

ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین برای اولین بار با محافل کاری و صنعت‌گران این‌کشور در مسکو اجلاس بزرگی ترتیب داد.

پوتین طی سخنانی در این اجلاس اعلام کرد: روسیه با یک جنگ بی‌سابقه تحریم‌ها در تاریخ مواجه است.

ولادیمیر پوتین در سخنان خود خطاب به کارآفرینان ضمن اشاره به اینکه روسیه با جنگ تحریم‌ها رو در روست گفت: آندسته از شرکت‌های غربی که فرار را بر قرار ترجیح دادند، تصمیم عاقلانه‌ای گرفتند.

رئیس دولت روسیه ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر به یک جهان کار قوی نیازمندیم و ناگزیر از حل مسائل لجستیکی و مالی موجود هستیم از همکاری رهبران محافل کاری برای یاری به دولت روسیه سپاسگزاری کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه 24 فوریه سال 2022 دستور اشغال اوکراین را داده و بدین‌ترتیب جنگ روسیه و اوکراین شروع شده بود.

پوتین در توجیه انگیزه این تصمیم گفته بود که هدفش ممانعت از عضویت اوکراین در ناتو و  پاکسازی این‌کشور از نازی‌ها و  نظامیان برای نگه داشتن در حوزه نفوذ روسیه است.

روسیه به‌دلیل آغاز جنگ علیه اوکراین با سری تحریم‌های گسترده تعداد زیادی از کشورهای جهان مواجه است.خبرهای مرتبط