فراخوان سازمان عفو بین‌الملل برای حمایت از فلسطینیان

سازمان عفو بین‌الملل خواستار انجام اقدامات بین‌المللی برای پایان دادن به رژیم تبعیض سیستماتیک (آپارتاید) اسرائیل علیه فلسطینیان شد

1912862
فراخوان سازمان عفو بین‌الملل برای حمایت از فلسطینیان

سازمان عفو بین‌الملل خواستار انجام اقدامات بین‌المللی برای پایان دادن به رژیم تبعیض سیستماتیک (آپارتاید) اسرائیل علیه فلسطینیان شد.

در بیانیه سازمان عفو ​​بین‌الملل به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین یادآور شد که رژیم آپارتاید اسرائیل در سال گذشته خشن و ظالم‌تر شده بود.

در بیانیه با اشاره براینکه، رژیم مورد بحث علیه مردم فلسطین همچنان بدون مجازات باقی می‌ماند، گفته شد، سازمان عفو بین‌الملل مجدداً درخواست مربوط به برداشتن گام‌های بین‌المللی برای پایان دادن به رژیم آپارتایدی مقامات اسرائیلی علیه فلسطینی‌ها را تکرار می‌کند. 

در  بیانیه ضمن خاطرنشان کردن اینکه، نیروهای اسرائیلی از ژانویه تاکنون 127 فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی کشته و صدها نفر را زخمی کرده‌اند و گفته شد، شهرک‌نشینان یهودی نیز خشونت علیه فلسطینی‌ها را تحت حمایت دولت افزایش داده‌اند.

در بیانیه با تاکید بر اینکه، مقامات اسرائیلی در این مدت به اعمال بازداشت اداری فلسطینی‌ها بدون محاکمه و اتهام پرداختند، تصریح شد که حملات علیه سازمان‌های مردم نهاد فلسطینی نیز افزایش یافته است.

براساس این بیانیه، هبا مورایف مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل اظهار داشت، امروز و همیشه در کنار فلسطینی‌هایی هستیم که خواهان حقوق خود در برابر حملات بی‌امان اسرائیل هستند. 

سازمان ملل در حالی که با قطعنامه 29 نوامبر 1947 زمینه تجزیه کشور فلسطین را فراهم کرد، در سال 1977 نیز همین روز را روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین اعلام کرد.با قطعنامه 29 نوامبر 1947 زمینه تجزیه کشور فلسطین را فراهم کرد، در سال 1977 نیز همین روز را روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین اعلام کرد.

قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1948 تصریح می کند که به آوارگان فلسطینی که می‌خواهند به خانه‌های خود بازگردند، باید اجازه داده شده و به کسانی که تصمیم به بازگشت ندارند باید غرامت زمین‌هایشان پرداخت شود.خبرهای مرتبط