ترکمن‌های عراق خواستار حضور نمایندگانشان در کابینه دولت جدید هستند

رئیس ترکمن‌های عراق، نمایندگی ماموریت عراق سازمان ملل متحد را به اعمال فشار بر این جریان‌ها در این زمینه فراخواند

1896450
ترکمن‌های عراق خواستار حضور نمایندگانشان در کابینه دولت جدید هستند

حسن توران، رئیس جبهه ترکمن‌های عراق طی اظهاراتی در نشست مطبوعاتی در بغداد در واکنش به عدم حضور نماینده ترکمن‌ها در کابینه دولت جدید گفت: عدم حضور ترکمن‌های عراق که در مبارزه با تروریسم و تلاش برای حفظ اتحاد عراق سهیم هستند، در کابینه دولت جدید تعجب برانگیز است.

توران خطاب به جریان‌های سیاسی طرف رایزنی‌های تشکیل دولت در عراق تاکید کرد: در تصمیم خود برای عدم توجه به ترکمن‌های عراق در کابینه جدید بازنگری کنید.

رئیس ترکمن‌های عراق، نمایندگی ماموریت عراق سازمان ملل متحد را به اعمال فشار بر این جریان‌ها در این زمینه فراخواند.

ارشاد صالحی، نماینده کرکوک جبهه ترکمن‌های عراق نیز از محمد شیاع السودانی مسئول تشکیل دولت جدید خواست تا زمینه حضور نماینده ترکمن‌های عراق در کابینه را مهیا کند.خبرهای مرتبط