طالبان هزاران متکدی را در کابل جمع‌آوری کرد

کمیته جمع‌آوری متکدیان دولت طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که 10 هزار و 808 را در مناطق مختلف کابل جمع آوری​​​​​​​ کرده‌اند

1890036
طالبان هزاران متکدی را در کابل جمع‌آوری کرد

در حالی که پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، مشکلات اقتصادی مردم این کشور افزایش یافته و برخی از آنان به تکدی‌گری رو آورده‌اند، کمیته جمع‌آوری متکدیان دولت طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که 10 هزار و 808 را در مناطق مختلف کابل جمع آوری کرده‌اند.

براساس بیانیه مذکور از این تعداد 7 هزار و 377 زن بالغ، 926 نفر مرد بالغ و 2505 نفر نیز کودک هستند.

بنابر اعلام مقامات محلی 50 کودک بی سرپرست به مراکز آموزشی وابسته به وزارت کار انتقال یافته‌اند.خبرهای مرتبط