روستای العراقیب برای دویست و هفتمین بار از سوی اسرائیل ویران شد

نظامیان اسرائیل امروز روستای العراقیب در منطقه النقب در سرزمین‌های اشغالی 1948 را برای دویست و هفتمین بار تخریب کردند

1888180
روستای العراقیب برای دویست و هفتمین بار از سوی اسرائیل ویران شد

عزیز الطوری، عضو «کمیته دفاع از العراقیب» به خبرنگار آناتولی گفت: نظامیان اسرائیل امروز روستای العراقیب در منطقه النقب در سرزمین‌های اشغالی 1948 را برای دویست و هفتمین بار تخریب کردند.

وی در ادامه افزود: 22 خانواده فلسطینی ساكن روستای العراقیب در اسرع وقت بناهای تخريب شده را بازسازی خواهند كرد.

مقامات اسرائیل ماه گذشته نیز این روستا را تخریب کرده بودند.

بیش از 80 فلسطینی شهروند اسرائیل در روستای العراقیب زندگی می‌کنند و اسرائیل برای اولین بار جولای 2010 دست به تخریب این روستا زد.

در حالیکه دولت اسرائیل ادعا می‌کند این روستا «غیرقانونی ساخته شده و باید تخریب شود»، روستاییان تاکید می‌کنند که این اراضی مدت‌ها قبل از تاسیس دولت اسرائیل از اجدادشان به آنها به ارث رسیده است.

گفتنی است روستای العراقیب در دوران عثمانی ساخته شده و در حال حاضر 22 خانواده در آن زندگی می‌کنند.

اسرائیل ده‌ها روستا در منطقه النقب از جمله العراقیب را به رسمیت نمی‌شناسد و برای نخستین بار آن را در سال 2010 ویران کرد. اهالی این روستا پس از هر بار تخریب مجددا آن را بازسازی می‌کنند.خبرهای مرتبط