آموزش مسلحانه سربازان آمریکایی به تروریستهای پ‌ک‌ک / ی‌پ‌گ

سربازان آمریکایی در شرق استان حسکه سوریه، به تروریستها آموزش مسلحانه می‌دهند

1877178
آموزش مسلحانه سربازان آمریکایی به تروریستهای پ‌ک‌ک / ی‌پ‌گ

سربازان آمریکایی به تروریست های پ‌ک‌ک / ی‌پ‌گ در منطقه مالکیه در شرق استان حسکه سوریه آموزش مسلحانه دادند.

نیروهای آمریکایی که در مناطق تحت اشغال سازمان تروریستی پ‌ک‌ک / ی‌پ‌گ در سوریه حضور دارند، به حمایت‌های آموزشی تسلیحاتی خود از سازمان تروریستی تجزیه طلب ادامه می‌دهند.

نیروهای ویژه آمریکا به 240 تروریست پ‌ک‌ک / ی‌پ‌گ در منطقه مالکیه نزدیک مرز ترکیه و عراق آموزش مسلحانه دادند.

گفتنی است ایالات متحده و نیروهای ائتلاف آن از سال 2015 به هزاران تروریست پ‌ک‌ک / ی‌پ‌گ آموزش‌های مسلحانه ارائه کرده‌اند.خبرهای مرتبط